ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Τι ακριβώς είναι το Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα

Το Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα είναι μία υπερηχογραφική τεχνική κατά την οποία εισάγεται ένα ειδικά διαμορφωμένο ενδοσκόπιο (φέρον στην κορυφή του πιεζοηλεκτρική κεφαλή), διαμέσου του στόματος, στον οισοφάγο του ασθενούς (διαδικασία που ομοιάζει ως ένα σημείο με τη γαστροσκόπηση), και διενεργείται υπερηχογραφικός έλεγχος της καρδιάς διαμέσου του οισοφάγου. Σε σχέση με το κλασσικό, διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς), το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα προσφέρει ανώτερης ποιότητος απεικόνιση των οπισθίων καρδιακών δομών, λόγω της εγγύτητος του οπισθίου τμήματος  του καρδιακού μυός με τον οισοφάγο και του γεγονότος ότι δεν παρεμβαίνουν οι πνεύμονες και τα οστά μεταξύ του ηχοβολέα και της καρδιάς. Η εγγύτερη αυτή θέση επιτρέπει τη χρήση υψηλής συχνότητος ηχοβολέων, που εξασφαλίζουν και ανώτερη χωρική ανάλυση.

 

Ενδείξεις για διενέργεια Διοισοφαγείου Υπερηχοκαρδιογραφήματος

Το κλασσικό, διαθωρακικό Triplex καρδιάς παραμένει πάντοτε η πρώτη επιλογή για τους περισσοτέρους ασθενείς που χρειάζεται να υποβληθούν σε υπερηχοκαρδιογράφημα.  Εντούτοις, το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα μπορεί να αποτελέσει την πρώτη επιλογή σε κάποιες συγκεκριμένες κρίσιμες καταστάσεις, όπου το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα συνήθως δεν είναι διαγνωστικό. Τέτοιες κλινικές καταστάσεις είναι οι παρακάτω:

 • Υποψία οξείας αορτικής παθολογίας (π.χ. διαχωρισμός, ρήξη ή ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα)
 • Υποψία δυσλειτουργίας προσθετικής βαλβίδος (π.χ. θρόμβος, σχηματισμός ιστού/pannus, εκβλάστηση ή ανεπάρκεια της βαλβίδος)
 • Υποψία επιπλοκών από ενδοκαρδίτιδα (π.χ. συρίγγιο ή απόστημα)
 • Εκτίμηση του ωτίου του αριστερού κόλπου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή ή πτερυγισμό, με σκοπό τη λήψη κλινικών αποφάσεων όσων αφορά την αντιπηκτική αγωγή, την καρδιοανάταξη ή την ενδεχόμενη κατάλυση/ablation
 • Εκτίμηση για πιθανή πηγή εμβόλων σε νέους ασθενείς (< 50 ετών) με θρομβοεμβολικά επεισόδια, εφόσον το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημά τους είναι φυσιολογικό

Το 2011, το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας εξέδωσε κριτήρια καταλληλότητας για τη διενέργεια διοισοφαγείου υπερηχοκαρδιογραφήματος, με τα παρακάτω να αποτελούν και τις κυρίες ενδείξεις αυτού:

 • Για διάγνωση λοιμώδους ενδοκαρδίτιδος σε ασθενείς με μέτρια ή υψηλή πιθανότητα (π.χ. ασθενείς με προσθετικές βαλβίδες ή με θετικές αιμοκαλλιέργειες σε συγκεκριμένα μικρόβια)
 • Για εκτίμηση πιθανής καρδιακής προελεύσεως περιφερικών εμβόλων
 • Για εκτίμηση της υποψίας για οξεία αορτική παθολογία
 • Ως επανεκτίμηση σε γνωστή παθολογία (π.χ. ενδοκαρδίτιδα), με σκοπό την τροποποίηση της αγωγής μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Για εκτίμηση της καρδιακής παθολογίας όταν το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα είναι μη διαγνωστικό
 • Με σκοπό τη λήψη κλινικών αποφάσεων όσων αφορά την αντιπηκτική αγωγή, την καρδιοανάταξη ή την κατάλυση/ablation σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή ή πτερυγισμό
 • Για την απεικόνιση σε επεμβατικές τεχνικές που δεν αφορούν τα στεφανιαία αγγεία (π.χ. τοποθέτηση συσκευών σύγκλησης, βαλβιδοπλαστικές ή διαδερμική τοποθέτηση προσθετικών βαλβίδων)

Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα συχνά χρησιμοποιείται και για την εκτίμηση συμπλόκων συγγενών καρδιοπαθειών.

Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα χρησιμοποιείται τέλος και σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ακόμα και ως αρχική απεικονιστική μέθοδος, εφόσον πρόκειται για τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αδικαιολόγητη υπόταση
 • Αδικαιολόγητη υποξαιμία
 • Υποψία επιπλοκών μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου (π.χ. οξεία μιτροειδική ανεπάρκεια, ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος, ρήξη ελευθέρου τοιχώματος της καρδιάς με καρδιακό επιπωματισμό)
 • Καταστάσεις πιθανής υποβολαιμίας
 • Αμβλύ θωρακικό τραύμα