STRESS ECHO

Τι ακριβώς είναι το Stress Echo

Το Stress Echo (Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφία) είναι μία διαδεδομένη αναίμακτη τεχνική με διαδρομή 30 ετών (1), με κύρια εφαρμογή της την περαιτέρω αξιολόγηση ασθενών με γνωστή ή πιθανή ισχαιμική νόσο (2,3). Προοδευτικά, και με την εξέλιξη της συγκεκριμένης απεικονιστικής μεθόδου, προστέθηκαν και νέα κλινικά σενάρια χρήσης της, όπως η συστολική ή διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, η μη ισχαιμική καρδιακή νόσος, η βαλβιδική νόσος, η πνευμονική υπέρταση, η αθλητική καρδιά, οι συγγενείς καρδιοπάθειες ή ακόμα και η εκτίμηση μεταμοσχευμένης καρδιάς. Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική άσκηση (κυλιόμενος τάπητας ή εργομετρικό ποδήλατο), είτε φαρμακευτικά με χρήση ινoτρόπων (δοβουταμίνη) ή αγγειοδιασταλτικών (διπυριδαμόλη, αδενοσίνη, ρεγαδενοσόνη) παραγόντων. Επιπρόσθετα, πολύ συχνά συνδυάζεται με τη χρήση παραγόντων ηχωαντίθεσης για βελτίωση της ευκρίνειας της εικόνας, αλλά και για τον έλεγχο της μικροκυκλοφορίας.

 

Κριτήρια καταλληλότητας χρήσης Stress Echo

To Stress Echo αποτελεί ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια του μη επεμβατικού καρδιολόγου, καθώς βοηθά καθοριστικά στη διαγνωστική προσέγγιση και τη λήψη αποφάσεων σε ένα μεγάλο αριθμό των ασθενών που απευθύνονται σε αυτόν. Σε Stress Echo δύναται να υποβληθεί ο καρδιολογικός ασθενής στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

I. Για διερεύνηση ύπαρξης στεφανιαίας νόσου (εκτίμηση κινδύνου) σε ασθενείς συμπτωματικούς ή με ισοδύναμες εκφάνσεις της νόσου (ισοδύναμα στηθάγχης)

 

II. Για διερεύνηση ύπαρξης στεφανιαίαςνόσου (εκτίμηση κινδύνου) σε ασθενείςασυμπτωματικούς ή με συννοσηρότητa

 

III. Μετά από αποτελέσματα άλλων διαγνωστικώνεξετάσεων

 

IV. Για Εκτίμηση Κινδύνου

 

V. Για Εκτίμηση Βιωσιμότητος / Ισχαιμίας

 

VI. Για Αιμοδυναμική Εκτίμηση (ΣυμπεριλαμβανομένηςDoppler Εκτίμησης σε Συνθήκες Φόρτισης)

 

Κατευθυντήριες Οδηγίες / Ενδείξεις για διενέργεια Stress Echo

Το Stress Echo αποτελεί την εξέταση επιλογής για λειτουργικό έλεγχο ισχαιμίας στις παρακάτω περιπτώσεις (σύμφωνα με τις οδηγίες της American Society of Cardiology):

  1. Διάγνωση στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς που οι άλλες αναίμακτες εξετάσεις δεν έχουν θέσει διάγνωση. Πρόγνωση και σταδιοποίηση κινδύνου σε διαγνωσμένους ασθενείς με στεφανιαία νόσο.
  2. Υπομεγίστη δοκιμασία κόπωσης ή μη διαγνωστική δοκιμασία κόπωσης.
  3. Αδυναμία διενέργειας δοκιμασίας κόπωσης.
  4. Αποκλεισμός αριστερού σκέλους (LBBB)
  5. Αντένδειξη διενέργειας δοκιμασίας κοπώσεως.
  6. Έλεγχος μετά από επέμβαση επαναγγείωσης (Αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή Αγγειοπλαστική).
  7. Διερεύνηση δύσπνοιας προσπαθείας.
  8. Σταδιοποίηση κινδύνου πριν από επεμβάσεις.

 

Σύγκριση του Stress Echo σε σχέση με τις λοιπές διαγνωστικές εξετάσεις λειτουργικού ελέγχου ισχαιμίας

Το Stress Echo ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία καρδιολογικών εξετάσεων λειτουργικού ελέγχου ισχαιμίας του μυοκαρδίου, μαζί με τη δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα, το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου (με θάλλιο ή τεχνήτιο) και τη δυναμική μαγνητική τομογραφία καρδιάς (stress MRI). Ωστόσο, σε σχέση με την κλασσική δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα (που συνοδεύεται από απλή ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή), το Stress Echo υπερέχει θεαματικά τόσο ως προς την ευαισθησία (που αγγίζει το 85% ή και περισσότερο εάν γίνει από έμπειρο καρδιολόγο), όσο και ως προς την ειδικότητά του (που ξεπερνά το 75%), ποσοστά περίπου ίδια με αυτά του σπινθηρογραφήματος. Σε σχέση όμως με το σπινθηρογράφημα, το Stress Echo αποτελεί μια εξέταση πολύ πιο σύντομη, και, το σπουδαιότερο, δεν χρησιμοποιούνται ιονίζουσες ουσίες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία έκθεση του ασθενούς ή των ανθρώπων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο με αυτόν σε ακτινοβολία. Σε σχέση με το stress MRI (που ενδεχομένως να αποτελεί την καλύτερη δυνατή εναλλακτική λύση ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων) έχει κατά πολύ μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη ευκολία εκτέλεσης της εξετάσεως για τον ίδιο τον ασθενή.