ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Τι ακριβώς είναι το Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα Το Διοισοφάγειο Υπερηχοκαρδιογράφημα είναι μία υπερηχογραφική τεχνική κατά την οποία εισάγεται ένα ειδικά διαμορφωμένο ενδοσκόπιο (φέρον στην κορυφή του πιεζοηλεκτρική κεφαλή), διαμέσου του στόματος, στον οισοφάγο του ασθενούς (διαδικασία που ομοιάζει ως ένα σημείο με τη γαστροσκόπηση), και διενεργείται υπερηχογραφικός έλεγχος της καρδιάς διαμέσου του οισοφάγου. Σε σχέση με […]