ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Τι ακριβώς είναι το Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου Η Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση αιμάτωσης του μυοκαρδίου είναι μια ομάδα απεικονιστικών τεχνικών εκτίμησης της αιμάτωσης και της λειτουργίας του μυοκαρδίου, τόσο σε ηρεμία, όσο και κατά τη διάρκεια σωματικής ή φαρμακολογικής άσκησης, με σκοπό τη διάγνωση και διαχείριση των ασθενών με γνωστή ή πιθανή στεφανιαία νόσο. Επιτυγχάνεται με τη χορήγηση […]